Life, work, death / Życie, twórczość, śmierć

Andrzej Przybylski 1956-1992